Loading...
{{ question.category }}

{{ questionIndex + 1 }}.

Grattis, dina grundläggande färdigheter är perfekta!

Bra, dina grundläggande färdigheter ligger på en bra nivå!

Tack för att du gjort testet!

Ditt resultat är

{{ score() }} / {{ quiz.length }}

Ditt resultat var bättre än {{ statsWorse[score()] }} av deltagarnas.
Du fick samma resultat som {{ statsSame[score()] }} av deltagarna.

Enligt en internationell vuxenundersökning finns det även i Finland en mängd vuxna, vars bristfälliga kunskaper i läsning, matematik och IT kan förorsaka problem med att klara sig i det alldagliga livet.

Tack vare finansieringen från ESR har Taito- programmet utvecklat och inarbetat nya modeller och praxis för understödande och utvecklandet av bristfälliga datakunskaper speciellt inom de grupper, vars digitala okunnighet förorsakar problem i vardagslivet!

Bekanta dig med de projekt som är med i utvecklandet av baskunskaperna

Ditt resultat är

{{ score() }} / {{ quiz.length }}

Se dina svar

{{ question.category }}

{{ index + 1 }}.