Är dina kunskaper angående basfärdigheter i skick?

Enligt undersökningar har ovanligt många vuxna finländare problem i grundkunskaper såsom läskunnighet, matematiska färdigheter och IT-kunskaper. Med hjälp av detta lilla test i baskunskaper kan du få vägriktning om vilka kunskaper som är behövliga för att klara sig i dagens samhälle.

I planeringen av testet har tillämpats resultat och frågemodeller från den internationella vuxenundersökningen. Testet har verkställts av Taikoja-projektet, som koordinerar olika “Taito-programmets” delar finansierade av den Europeiska Socialfonden ESR. Du behöver inte registrera dig, och vi samlar inte på några personuppgifter, så det är fritt fram för Dig att starta testet- tid tar det circa 5-10 minuter!

börja testet